Hof van Cassatie: Arrest van 22 April 1971 (België)

Datum :
22-04-1971
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19710422-7
Rolnummer :

Samenvatting :

Door de vereniging is deelneming geen rechtspersoon is, is zij de inkomstenbelastingen niet verschuldigd; de door haar uit een handelsbedrijf behaalde winsten, omschreven bij artikel 25, alinéa 1, 1°, van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, gecoördineerd bij besluit van de Regent van 15 januari 1948, die de werkende vennoten ontvangen, zijn als dusdanig te hunnen laste onderworpen aan de bedrijfsbelasting.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.