Hof van Cassatie: Arrest van 22 April 1974 (België)

Datum :
22-04-1974
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19740422-6
Rolnummer :

Samenvatting

Wettelijk gerechtvaardigd is de beslissing die, ter veroordeling van degenen die valse doktersvoorschriften en valse facturen hebben opgemaakt, vaststelt waarin de verdraaiing van de waarheid bestaat en erop wijst dat deze stukken als bewijs zouden dienen tegenover derden, hun hebben benadeeld of hun konden benadelen, en dat de daders de bedoeling hadden zichzelf of een ander een onrechtmatig voordeel of profijt te bezorgen. ( Artt. 193, 196, 197, 213 en 214 S.W. )

Arrest

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.