Hof van Cassatie: Arrest van 22 April 1974 (België)

Datum :
22-04-1974
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19740422-9
Rolnummer :

Samenvatting :

Geen enkele wettelijke bepaling verleent aan het Hof van cassatie bevoegdheid teneinde de verwijzing van een rechtbank naar een andere te bevelen om de verandering van de proceduretaal mogelijk te maken.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.