Hof van Cassatie: Arrest van 22 December 1977 (België)

Datum :
22-12-1977
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19771222-2
Rolnummer :

Samenvatting

Geen enkele wettelijke beschikking verbiedt in een verzekeringskontrakt te voorzien dat de verzekeraar zich het recht voorbehoudt een verhaal uit te oefenen tegen de verzekerde wanneer het alkoholgehalte in het bloed van deze laatste 1,5 g/l overtreft op het ogenblik van de feiten. De rechter moet het verhaal van de verzekeraar toelaten wanneer de kontraktuele voorwaarden van deze laatste verenigd zijn zonder echter dit verhaal bovendien te mogen onderwerpen aan de wettelijke voorwaarden.

Arrest

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.