Hof van Cassatie: Arrest van 22 Januari 1973 (België)

Datum :
22-01-1973
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19730122-6
Rolnummer :

Samenvatting :

Wordt een vonnis vernietigd, wegens de onwettelijkheid van de beslissing waarbij aan de veroordeelde uitstel wordt verleend voor de tenuitvoerlegging van de volledige straf of van een gedeelte ervan, dan geldt de cassatie voor geheel de veroordeling. ( Impliciete oplossing. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.