Hof van Cassatie: Arrest van 22 Maart 1973 (België)

Datum :
22-03-1973
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19730322-7
Rolnummer :

Samenvatting :

Een vennootschap in vereffening die zich niet meer bezighoudt met een exploitatie of verrichtingen van winstgevende aard is niet meer aan de vennootschapsbelasting onderworpen. ( Wetboek van de Inkomstenbelastingen, art. 94. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.