Hof van Cassatie: Arrest van 22 Maart 1974 (België)

Datum :
22-03-1974
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19740322-1
Rolnummer :

Samenvatting :

Ontvankelijk is de voorziening gericht tegen een verweerder met wie eiser geen geding had aangegaan, wanneer de bestreden beslissing eiser veroordeelt tot de kosten van het hoger beroep dat tegen die verweerder is ingesteld door een andere partij dan die tegen wie het hoger beroep van eiser was gericht.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.