Hof van Cassatie: Arrest van 22 Oktober 1969 (België)

Datum :
22-10-1969
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19691022-2
Rolnummer :

Samenvatting :

De verplichting die artikel 17 van het Wegverkeersreglement oplegt aan de bestuurder die een maneuver wil uitvoeren om de andere bestuurders te laten voorgaan, is niet beperkt tot het ogenblik alleen waarop het maneuver begonnen is, maar duurt voort tijdens dit maneuver.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.