Hof van Cassatie: Arrest van 22 Oktober 1971 (België)

Datum :
22-10-1971
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19711022-14
Rolnummer :

Samenvatting :

De akten van rechtspleging en met name de voorziening in cassatie van een handelsvennootschap moeten op straffe van nietigheid de identiteit van de vennootschap opgeven en deze identiteit is voldoende omschreven door de opgave van de benaming, het rechtskarakter en de maatschappelijke zetel van de vennootschap; de vennootschap treedt evenwel niet geldig op dan met de tussenkomst van haar bevoegde organen. ( G.W., art. 702, 703 en 1042 ).

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.