Hof van Cassatie: Arrest van 22 September 1983 (België). RG 8032

Datum :
22-09-1983
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19830922-1
Rolnummer :
8032

Samenvatting :

Art. 16 van het M.B. van 14 okt. 1964, luidens hetwelk de aannemer van openbare werken, om zich te kunnen beroepen op feiten die hij aan het bestuur of zijn personeel ten laste legt, het betrokken bestuur binnen een bepaalde termijn schriftelijk moet inlichten over die feiten, is niet toepasselijk op de schriftelijke bevelen van het bestuur zelf.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.