Hof van Cassatie: Arrest van 23 April 1974 (België)

Datum :
23-04-1974
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19740423-4
Rolnummer :

Samenvatting :

Het advies door de kamer van inbeschuldigingstelling van een hof van beroep inzake uitlevering gegeven is geen beslissing waartegen cassatieberoep openstaat. ( Art. 3 wet van 15 maart 1874; art. 609 G.W. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.