Hof van Cassatie: Arrest van 23 April 1974 (België)

Datum :
23-04-1974
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19740423-5
Rolnummer :

Samenvatting :

De voorziening van een beklaagde tegen het beschikkende gedeelte van een arrest waarbij niet ontvankelijk wordt verklaard een tegenvordering om het openbaar ministerie te doen veroordelen tot teruggave van het in de loop van de vervolgingen in beslag genomen rijbewijs, is niet ontvankelijk indien zij niet is betekend aan het openbaar ministerie waartegen zij is gericht. ( Artt. 417 en 418 Sv. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.