Hof van Cassatie: Arrest van 23 April 1981 (België). RG 3128

Datum :
23-04-1981
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19810423-6
Rolnummer :
3128

Samenvatting :

Samenvatting 1

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.