Hof van Cassatie: Arrest van 23 April 2018 (België). RG S.16.0055.F

Datum :
23-04-2018
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-20180423-4
Rolnummer :
S.16.0055.F

Samenvatting :

Samenvatting 1

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.