Hof van Cassatie: Arrest van 23 December 1975 (België)

Datum :
23-12-1975
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19751223-3
Rolnummer :

Samenvatting :

De verplichting de andere bestuurders te laten voorgaan, door artikel 17 van het wegverkeersreglement opgelegd aan de bestuurder die een maneuver wil uitvoeren, is niet beperkt tot het ogenblik alleen waarop het maneuver begonnen is, maar duurt zolang deze bestuurder niet opnieuw zijn normale plaats in het verkeer heeft ingenomen (1).

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.