Hof van Cassatie: Arrest van 23 December 1977 (België). RG 197

Datum :
23-12-1977
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19771223-5
Rolnummer :
197

Samenvatting :

In geval van vervreemding van een pachtgoed treedt de verkrijger volledig in de rechten en verplichtingen van de verpachter. ( Art. 55 Afdeling van het Burgerlijk Wetboek houdende de regels betreffende de pacht in het bijzonder. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.