Hof van Cassatie: Arrest van 23 Februari 1968 (België)

Datum :
23-02-1968
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19680223-3
Rolnummer :

Samenvatting :

In burgerlijke zaken is, ten opzichte van de omvang van de vernietiging, geen dispositief dat onderscheiden is van het door het cassatieberoep bestreden dispositief, datgene waartegen noch door de eiser noch door de verweerder in het cassatiegeding een ontvankelijke voorziening kan worden ingesteld.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.