Hof van Cassatie: Arrest van 23 Januari 1967 (België)

Datum :
23-01-1967
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19670123-6
Rolnummer :

Samenvatting :

De uit een overtreding van de wegcode volgende strafvordering verjaart na verloop van één jaar te rekenen van de dag waarop de overtreding is begaan, tenzij de verjaring tijdig geschorst of gestuit wordt. (Wet van 1 augustus 1899, art. 7; wet van 17 april 1878, gewijzigd bij de wet van 30 mei 1961, art. 22 tot 25.)

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.