Hof van Cassatie: Arrest van 23 Januari 1978 (België)

Datum :
23-01-1978
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19780123-3
Rolnummer :

Samenvatting :

Nietigheid wegens de onregelmatigheid ten gevolge van de niet-overeenstemming van het afschrift van het exploot van betekening met het origineel kan slechts worden uitgesproken als de persoon aan wie het stuk is betekend daardoor in zijn belangen is geschaad (1). ( Artt. 45, 861, 862, par. 1, en 1079, eerste lid, G.W. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.