Hof van Cassatie: Arrest van 23 Juni 1969 (België)

Datum :
23-06-1969
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19690623-10
Rolnummer :

Samenvatting :

Artikel 103, letter b, van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, gewijzigd bij artikel 43 van de wet van 8 april 1965, straft de herhaalde weigering, door de beoefenaars van de geneeskunde en de andere personen die het vermeldt, aan de rechthebbenden op de verplichte verzekering de omschreven bescheiden uit te reiken, na de waarschuwing die hun daartoe door bevoegde ambtenaren werd betekend, ongeacht enig verzoek van deze rechthebbenden.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.