Hof van Cassatie: Arrest van 23 Juni 1981 (België). RG 6502

Datum :
23-06-1981
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19810623-1
Rolnummer :
6502

Samenvatting :

Samenvatting 1

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.