Hof van Cassatie: Arrest van 23 Maart 1981 (België). RG 6030

Datum :
23-03-1981
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19810323-11
Rolnummer :
6030

Samenvatting :

De bij de wet vastgestelde bijzondere vergoeding om de werknemers, die als afgevaardigden van het personeel lid zijn van de ondernemingsraad of van het veiligheidscomité, te beschermen tegen een onregelmatig ontslag is een minimum opzeggingsvergoeding; zij kan dus niet samengenoten worden met de gemeenrechtelijke opzeggingsvergoeding. (Art. 21, alinéa 7, wet van 20 sept. 1948; art. 1bis, alinéa 7, wet van 10 juni 1952.)

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.