Hof van Cassatie: Arrest van 23 Mei 1979 (België)

Datum :
23-05-1979
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19790523-1
Rolnummer :

Samenvatting :

De geldboete opgelegd aan degene die in staat van dronkenschap op een openbare plaats een voertuig heeft bestuurd, kan niet minder bedragen dan 100 frank <2>. (Art. 35 Wegverkeerswet.)

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.