Hof van Cassatie: Arrest van 23 Oktober 1972 (België)

Datum :
23-10-1972
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19721023-6
Rolnummer :

Samenvatting :

De correctionele rechtbank, in hoger beroep rechtdoende, kan de door de politierechtbank uitgesproken straf niet verzwaren, zonder de eenstemmigheid van haar leden vast te stellen. ( Sv., art. 211bis. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.