Hof van Cassatie: Arrest van 23 September 1968 (België)

Datum :
23-09-1968
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19680923-6
Rolnummer :

Samenvatting :

Niet ontvankelijk is het middel dat gericht is tegen een arrest op verwijzing na cassatie en dat enkel kritiek oefent op de rechtsleer waarop de vernietiging is gegrond en die door het rechtscollege op verwijzing werd toegepast. (Wet van 7 juni 1865, art. 1, lid 2.)

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.