Hof van Cassatie: Arrest van 23 September 1968 (België)

Datum :
23-09-1968
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19680923-8
Rolnummer :

Samenvatting :

In geval van hoger beroep tegen een beschikking die de voorlopige hechtenis handhaaft, is de verdachte die ter terechtzitting van de kamer van inbeschuldigingstelling heeft verklaard dat hij zonder zijn raadsman wilde verschijnen en die in zijn verweermiddelen werd gehoord, niet ontvankelijk om voor het Hof van cassatie te beweren dat zijn recht van verdediging werd geschonden wegens de afwezigheid op deze terechtzitting van de raadsman van wiens bijstand hij op dat ogenblik had afgezien.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.