Hof van Cassatie: Arrest van 24 April 1981 (België). RG 2947

Datum :
24-04-1981
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19810424-6
Rolnummer :
2947

Samenvatting :

De cambiaire vordering heeft een eigen grondslag, namelijk de wisselverbintenis, en stoelt als dusdanig niet op de onderliggende verbintenis <1>.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.