Hof van Cassatie: Arrest van 24 December 1974 (België)

Datum :
24-12-1974
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19741224-8
Rolnummer :

Samenvatting

Wanneer de rechter in eerste aanleg, uitspraak doende op het verzet van de beklaagde, deze op de strafvordering veroordeelt en diens verzet tegen zijn veroordeling op de burgerrechtelijke vordering niet ontvankelijk verklaart, mag de rechter in hoger beroep, na beklaagde op de strafvordering te hebben vrijgesproken, zich niet onbevoegd verklaren om over de burgerrechtelijke vordering uitspraak te doen zonder het verzet ontvankelijk te hebben verklaard.

Arrest

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.