Hof van Cassatie: Arrest van 24 December 1979 (België)

Datum :
24-12-1979
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19791224-1
Rolnummer :

Samenvatting :

Een zaakvoerder van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid kan met de vennootschap tevens gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst, indien hij arbeid verricht in een verhouding van ondergeschiktheid <1>.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.