Hof van Cassatie: Arrest van 24 Februari 1971 (België)

Datum :
24-02-1971
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19710224-5
Rolnummer :

Samenvatting :

Niet ontvankelijk is het middel dat de schending van een wetsbepaling aanvoert zonder nader te bepalen waarin die schending bestaat.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.