Hof van Cassatie: Arrest van 24 Januari 1983 (België). RG 3711

Datum :
24-01-1983
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19830124-1
Rolnummer :
3711

Samenvatting :

Een openbare instelling met beperkte rechtspersoonlijkheid is bevoegd om cassatieberoep in te stellen tegen een rechterlijke beslissing die haar een ruimere rechtspersoonlijkheid toekent <1>. (Impliciet.)

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.