Hof van Cassatie: Arrest van 24 Juni 1968 (België)

Datum :
24-06-1968
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19680624-4
Rolnummer :

Samenvatting :

De beschuldigde, verwezen naar het hof van assisen door een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat bovendien een vordering om een psychiatrische tegenexpertise verworpen heeft, is niet ontvankelijk om tegen dit beschikkend gedeelte een voorziening in te stellen vóór het eindarrest van het hof van assisen.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.