Hof van Cassatie: Arrest van 24 Juni 1981 (België). RG 6465

Datum :
24-06-1981
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19810624-4
Rolnummer :
6465

Samenvatting :

Samenvatting 1

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.