Hof van Cassatie: Arrest van 24 Maart 1969 (België)

Datum :
24-03-1969
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19690324-5
Rolnummer :

Samenvatting :

Niet ontvankelijk tot staving van een voorziening tegen een beslissing van de Hoge Militieraad is het middel, dat enkel betrekking heeft op de kennisgeving van de bestreden beslissing. (Dienstplichtwetten, gecoördineerd op 30 april 1962, art. 50.)

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.