Hof van Cassatie: Arrest van 24 Maart 1976 (België)

Datum :
24-03-1976
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19760324-8
Rolnummer :

Samenvatting :

Niet gemotiveerd is de beslissing die het verweer op een vordering verwerpt zonder te antwoorden op het middel waarop dit verweer is gegrond (2). ( Art. 97 Grondwet. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.