Hof van Cassatie: Arrest van 24 Maart 1992 (België). RG 5070

Datum :
24-03-1992
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19920324-1
Rolnummer :
5070

Samenvatting :

Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is het middel gegrond op wetsbepalingen die de openbare orde niet raken noch van dwingend recht zijn en waarbij een beslissing in hoger beroep wordt bekritiseerd die overeenstemt met de beslissing in eerste aanleg welke door de eiser tot cassatie in hoger beroep niet werd bestreden.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.