Hof van Cassatie: Arrest van 24 Mei 1977 (België)

Datum :
24-05-1977
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19770524-4
Rolnummer :

Samenvatting :

De vermelding, in een arrest, van de artikelen van de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken waarvan toepassing werd gemaakt, is niet voorgeschreven op straffe van nietigheid (1). ( Art. 41 wet van 15 juni 1935. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.