Hof van Cassatie: Arrest van 24 Oktober 1979 (België)

Datum :
24-10-1979
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19791024-2
Rolnummer :

Samenvatting :

De rechter in hoger beroep kan de beklaagde niet wettig veroordelen wegens een ander misdrijf dan dat waarover de eerste rechter heeft beslist, tenzij hij vaststelt, enerzijds, dat het aldus bewezen verklaarde feit hetzelfde is als het feit waarop de vervolging was gegrond of dat het daarin begrepen was en, anderzijds, dat de beklaagde was verwittigd dat de kwalificatie werd gewijzigd <1>.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.