Hof van Cassatie: Arrest van 24 September 1971 (België)

Datum :
24-09-1971
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19710924-5
Rolnummer :

Samenvatting :

De conclusie ten betoge dat de bewijskracht van een vroegere beslissing met betrekking tot de omvang van een erfdienstbaarheid van uitweg wordt geschonden door het vonnis dat erop wijst dat gevonnist werd dat het eertijds bedongen recht van uitweg slechts bestemd was om de uitweg van karren en paarden mogelijk te maken en beslist dat dit recht derwijze dient te worden uitgelegd dat de erfdienstbaarheid nog enig nut behoudt en dat het gebruik van een auto of een vrachtwagen geen zwaardere last betekent voor het lijdend erf, wordt passend beantwoord door ditzelfde vonnis. ( Grondwet, art. 97; G.W., art. 23. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.