Hof van Cassatie: Arrest van 24 September 1973 (België)

Datum :
24-09-1973
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19730924-2
Rolnummer :

Samenvatting :

Wanneer de beklaagde zich in cassatie heeft voorzien tegen een veroordelend arrest, waarbij zijn onmiddellijke aanhouding wordt bevolen, en, ten gevolge van de verwerping van de voorziening tegen de veroordelende beschikking, deze in kracht van gewijsde is gegaan, heeft de voorziening tegen het bevel tot onmiddellijke aanhouding geen belang meer.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.