Hof van Cassatie: Arrest van 25 April 1979 (België)

Datum :
25-04-1979
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19790425-8
Rolnummer :

Samenvatting :

De beslissing die zegt dat tussen misdrijven eendaadse samenloop bestaat, stelt aldus noodzakelijk de eenheid van het strafbaar feit vast.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.