Hof van Cassatie: Arrest van 25 Januari 1967 (België)

Datum :
25-01-1967
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19670125-7
Rolnummer :

Samenvatting :

De aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging gepleegd op meerderjarige personen wordt bestraft met een gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar; de veroordeling tot een geldboete is derhalve onwettelijk.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.