Hof van Cassatie: Arrest van 25 Januari 1971 (België)

Datum :
25-01-1971
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19710125-1
Rolnummer :

Samenvatting :

De bestuurder die hetzij rechts wil afslaan om de rijbaan te verlaten hetzij links wil afslaan om de rijbaan te verlaten of zijn voertuig aan de linkerzijde van de rijbaan tot staan te brengen, en die zijn voornemen kenbaar heeft gemaakt door middel van richtingslichten, moet deze aanwijzing doen ophouden zodra deze beweging is uitgevoerd. (Wegverkeersreglement van 14 maart 1968, art. 25-2-b.)

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.