Hof van Cassatie: Arrest van 25 Maart 1974 (België)

Datum :
25-03-1974
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19740325-1
Rolnummer :

Samenvatting :

De rechter die kennis neemt van een overtreding van artikel 35 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer mag de staat van dronkenschap afleiden uit alle gegevens die hem tot zijn overtuiging kunnen brengen.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.