Hof van Cassatie: Arrest van 25 Maart 1974 (België)

Datum :
25-03-1974
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19740325-7
Rolnummer :

Samenvatting

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat voor de eindbeslissing is ingesteld tegen een arrest dat, zonder inzake bevoegdheid te beslissen, definitief uitspraak doet over sommige gedeelten van de door de burgerlijke partij aangevoerde schade, de uitspraak aanhoudt m.b.t. een ander gedeelte en daartoe de zaak voor onbepaalde tijd verdaagt. ( Art. 416 Sv. )

Arrest

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.