Hof van Cassatie: Arrest van 25 Maart 1975 (België)

Datum :
25-03-1975
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19750325-2
Rolnummer :

Samenvatting :

Wanneer een beklaagde zijn hoger beroep beperkt heeft tot de beslissing op de strafvordering, is de burgerlijke partij niet ontvankelijk om incidenteel hoger beroep in te stellen tegen deze beklaagde. ( Art. 203, par. 4, Sv. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.