Hof van Cassatie: Arrest van 25 Mei 1979 (België)

Datum :
25-05-1979
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19790525-5
Rolnummer :

Samenvatting :

Niet wettelijk verantwoord is de beslissing van de bestendige deputatie van een provincieraad die, ter afwijzing van de vordering van een belastingplichtige, beslist dat de bestendige deputatie gebonden was door haar vroegere interpretatie; de bestendige deputatie is immers niet bevoegd om een bindende interpretatie te geven van een provincieverordening <1>.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.