Hof van Cassatie: Arrest van 25 November 1966 (België). RG 2368;2568BIS

Datum :
25-11-1966
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19661125-1
Rolnummer :
2368;2568BIS

Samenvatting :

Het bewijs van een niet voortdurende erfdienstbaarheid, zoals een uit een overeenkomst ontstane erfdienstbaarheid van overgang, kan slechts blijken uit een titel of een erkenning uitgaande van de eigenaar van het dienstbaar erf. (Burgerlijk Wetboek, art. 691 en 695.)

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.