Hof van Cassatie: Arrest van 25 November 1966 (België). RG 2368;2568BIS

Datum :
25-11-1966
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19661125-2
Rolnummer :
2368;2568BIS

Samenvatting :

De bevoegdheid om de echtgenoten een proeftijd van een jaar op te leggen, welke de artikelen 259 en 260 van het Burgerlijk Wetboek verlenen aan de rechter die kennis neemt van een eis tot echtscheiding ingesteld wegens gewelddaden, mishandelingen of grove beledigingen, kan slechts worden uitgeoefend mits de dubbele voorwaarde dat de eis tot echtscheiding gegrond zij en er ernstige redenen zijn om te hopen dat de echtgenoten zich in de loop van die proeftijd zullen verzoenen.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.