Hof van Cassatie: Arrest van 25 November 1970 (België). RG 1659

Datum :
25-11-1970
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19701125-2
Rolnummer :
1659

Samenvatting :

Een arbeider nog ongeschikt voor de arbeid wegens een vroeger arbeidsongeval wordt getroffen door een ongeval op het ogenblik dat hij naar huis terugkeert na een bezoek aan de dokter in verband met de gevolgen van het vroegere arbeidsongeval. De omstandigheid dat het raadplegen van de dokter tot doel had de arbeider in staat te stellen de arbeid opnieuw te kunnen verrichten, impliceert niet dat hij op het ogenblik van het ongeval, onder het gezag, de leiding en het toezicht van de werkgever stond. De rechter heeft wettelijk beslist dat de arbeidsongevallenwet niet kan toegepast worden omdat alleen de ongevallen, gebeurd in de loop en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst in aanmerking komen en er bij het beschouwde ongeval geen spraak kan zijn van de uitvoering van een arbeidsovereenkomst aangezien deze precies in haar uitvoering was geschorst door een arbeidsongeschiktheid van de arbeider. Uit de enkele door de rechter vastgestelde omstandigheid dat het ongeval plaats vond op een ogenblik dat de arbeider naar huis terugkeerde nadat hij een dokter had geraadpleegd in verband met de gevolgen van een vroeger arbeidsongeval, kan niet worden afgeleid dat het ongeval overkomen is op de weg van het werk.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.